top of page

其他有關精神健康服務的信息

​緊急求助熱線

999

廣東話
英語
 

24小時情緒及自殺危機支援熱線

廣東話

廣東話

廣東話
國語
英語
 

危機支援服務

廣東話

為處於危機中的人士提供即時危機評估、介入及電話輔導服務,並為有需要的服務使用者提供轉介服務。

廣東話
英語
 

主要為性暴力受害人、面對家庭暴力或其他家庭危機的個人或家庭,提供即時危機和評估.

廣東話

主要為面對婚姻出現狀況的婦女提供情緒輔導。

精神健康熱線

廣東話
英語
 

廣東話
英語
 

精神健康綜合社區中心

bottom of page